סרסיי לאניסטר

מלכת האנדלים וראשוני האדם, מגינת שבע הממלכות, גבירת צוק קסטרלי, גבירת ארצות המערב

קיבורן, גרגור קלגיין (ההר), ליטלפינגר

סאנסה סטארק, אריה סטארק, ג'ון סנואו, טיריון לאניסטר, מרג'רי טיירל, אלריה סאנד, דאינריז טארגאריין, ואריז - בקיצור, כולם

רוברט באראת'יאון (במזימה עם בן דודה לנסל), הדרור העליון, מרג'רי טיירל, לוראס טיירל, מייס טיירל וקוואן לאניסטר (כולם בשריפת הספט של באלור), טומן (התאבד בעקבות רצח מרג'רי)

רומנים עם אחיה ג'יימי ועם בן דודה המנוח לנסל, היתה נשואה לרוברט באראת'יאון, היתה מיועדת ללוראס טיירל

לנקום בכולם ולהישאר על כס הברזל

לנה הידי אצל ג'ימי פאלון